Eesmärgid arengustrateegia koostamise protsessile

Järvamaa arengustrateegia määratlus ja valdkonnad

Tegevuskava

Valdkondade kokkuvõte