Järvamaa arengustrateegia aluspõhimõtted

1.

Fookus koostööl ja teadmusloomel – maakondlike muutuste elluviimise kindel eeldus on ühine teadmus sellest, mida, miks ja kuidas tuleb teha ning mil viisil me koos töötame ja ülesandeid jagame.

Sellest tulenevalt käsitleb Järvamaa arengustrateegia peamiselt maakondlikku teadmus- ja koostööloomet. Otseselt elukeskkonda ja avalikke teenuseid puudutavad eesmärgid asuvad valdkondlikes käsitlustes.

2.

Omanikust lähtumine – iga eesmärgi ja tegevuse puhul peab tegevusi ellu viiv omanik osalema nende sõnastamisel. Muudel käsitlustel on arengustrateegias sümboolne või intellektuaalne tähendus.

3.

Uue väärtuse ja koostöö loomine – arengustrateegia keskendub peamiselt osaliste ühisosast tulenevatele eesmärkidele ja tegevustele ning nende koostöös realiseerimisele.

4.

Realistlikkus – eesmärgid ja tegevused on teostatavad, tegevusi olgu pigem vähem kui palju.