Lahendust vajavad põhiprobleemid

Suures plaanis peaks Järvamaa arengustrateegia lahendama kolme põhiprobleemi

  • Kohalike omavalitsuste kahanenud võimekust osutada kvaliteetseid avalikke teenuseid ja arendada elukeskkonda.

  • Ettevõtjate vähenenud võimekust investeerida tootlikkuse kasvu.

  • Puudulikku teadmus- ja innovatsiooniloome võimekust.

Arengustrateegiat läbiv käsitlusmudel – selle järgi saadakse vastused kõikidele olulistele strateegilistele küsimustele üldisel ja valdkondlikul tasandil.