Järvamaa visioon

Visiooni seletus

Visiooni ülesandeks on anda maakonna kaugeim ja kõige olulisem (eristuv) siht, kuhu poole püüelda.

Järvamaa on Eesti südamaa ja juba geograafiliselt paljude eestimaalaste teekonnal. Soovime, et see teekond kujuneks ka tähendusrikkaks kohtumispaigaks ja sealt edasi juba elupaigaks. Ootame siia ärksaid eestimaalasi, kellele läheb korda kogukond ja kes kannavad ettevõtlikku vaimu. Kohtumispaiga kujundamisel lähtume külalislahkest, keskkonnasõbralikust ja loovast keskkonnast kuhu on ikka ja jälle soov tagasi tulla.

Üksnes läbi jagatud teadmuse, usaldusliku ja toetava õhustiku on võimalik luua püsiv ja tulemuslik koostöö. Meie innovatsioon seisnebki koostöö ja selleks vajalike tingimuste kujundamises. Soovime selles osas olla kasulikuks teejuhiks teistelegi.

Järvamaa on ärksate eestimaalaste elu- ja kohtumispaik, kus läbi koostöö saavutatakse edu ja ollakse teejuhiks teistele