Arengustrateegia koostamise protsess,
juhtimisstruktuur ja seire

Arengustrateegia uuendamise protsessiks kutsuti kokku arengustrateegia juhtorganisatsioon eesmärgiga säilitada mitteformaalne koostöö ka peale arengu- strateegia koostamist selle elluviimiseks ja seireks.

Sellisel kujul on arengustrateegia koostajateks, elluviijateks ja seirajateks ühed ja samad inimesed ning tagatud on strateegiline järjepidevus ja arengutsükkel.

Arengustrateegia juhtimiseks tuleb koostada aastane arengutsükkel, mil valdkondlikud nõukojad ja juhtrühm järjepidevalt kohtuvad.

SA Järvamaa (MARO) regionaalne innovatsioonisüsteem

SA Järvamaa ülesandeks on kogu protsessi ja kõiki nõukodasid ning juhtgruppi nõustada, kokkusaamiste korraldamist toetada ja tervikpilti koos hoida. Lisaks dokumendi koostamine ja visuaalne kujundus. SA Järvamaa poolt juhib protsessi juhataja Ruth Aarma, konsultantideks on Taive Saar ja Maiko Kesküla, kes on valdkondlikele nõukodadele abiks ja aitavad juhtgrupi kokkusaamisi läbi viia. SA Järvamaa katab strateegia kokkusaamiste kulud (sh. kohvipausid ja ruumirent).


Juhtgrupp, kuhu kuuluvad Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatus ja valdkondlike nõukodade eestvedajad, käsitleb strateegiaüleseid teemasid ja otsustab peamised tulevikuvalikud. Juhtgrupp on ühtlasi strateegia omanik ja eestkõneleja.


Valdkondlikud nõukojad käsitlevad valdkondlike küsimusi ja teevad valdkonnapõhiseid tulevikuvalikuid. Nõukojad on avatud kõigile valdkonna huvilistele ja ekspertidele. Nõukoda võib olla ehitatud olemasolevale koostöövormile (nt Spordiliit, haridusjuhtide ühendus) kuid peaks olema avatud ka teistele huvilistele ja kutsuma kaasa mõtlema eksperte ja spetsialiste. Kindlasti peaksid olema kaasatud valdkonna eest vastutavad ametnikud ja allasutuste töötajad kohalikest omavalitsustest.