Regionaalne innovatsioonisüsteem

Regionaalsed innovatsioonisüsteemid koondavad endas kohalikud ja regionaaltasandi teadmusloome organisatsioonid ja isikud ning seovad nad ühtseks koordineeritud teadmussüsteemiks kuus luuakse kasulikke teadmisi ja uuendusi süsteemi osalistele ja innovatsiooniprogrammides osalejatele.
Eestis mõistes tähendab see maakondade või mitme maakonna (regiooni) koondumist ühtseks teadmussüsteemiks, et innovatsioonipotentsiaali realiseerida. Eraldivõetuna on väiksemates maakondades teadmusloome üksusi nii vähe, et nende tegevus ja mõju jäävad marginaalseks. Eriti, mis puudutab teadmussiirde osas praktiliselt tasandil.

OECD järgi kuulub regionaalne innovatsioonisüsteem laiemasse innovatsioonivõrgustikku: