Eesmärk 3

Eesmärk 3:

MAAKONNA ELUJÕULISUST LOOVAD KVALITEETSED AVALIKUD TEENUSED, TOOTLIK JA KÕRGET LISANDVÄÄRTUST PAKKUV ETTEVÕTLUSKESKKOND JA SIDUSUST NING HEAOLU LOOV KODANIKUÜHISKOND

Mõõdikud

 • rahulolu KOVi teenustega
 • KOVi teenustasemete kvaliteedikriteeriumid
 • rohepöörde mõõdikud
 • maapiirkondade elujõulisus

Tegevussuunad ja tegevused

 Strateegiline eesmärk saavutatakse valdkondade arengu kaudu:

 • hariduses
 • noorsootöös
 • kultuuris
 • spordis
 • turvalisuses
 • keskkonnas
 • sotsiaalvaldkonnas
 • turismis
 • majanduses
 • kodanikuühendustes
 • tervisedenduses
 • tervishoius
 • ühendustes
 • elamumajanduses