Maakondliku koostöö hetkeseis

Üldine maakonna arengu strateegiline juhtimine:
kõige lähemal on sellele ülesandele hetkel sihtasutuse üks juhatuse liige, osaliselt tegelevad sellega ka JOLi üldkoosolek, juhatus ja sihtasutuse nõukogu. Sellisel puhul on selge, et maakonna arengu terviklik ja strateegiline juhtimine ei ole rahuldavalt täidetud.

Maakondliku juhtimise hetkeseisu iseloomustav joonis.

Valdkondades on seis mõnevõrra parem:

 • kultuur – toimiv nõukoda, sihtasutuse palgal (MARO vahenditest) on osakoormusega koordinaator
 • haridus – nõukoda puudub, koostöö põhineb haridusjuhtide ühendusel
 • noorsootöö – koordineerib vabatahtlikus korras loodud noorsootöö nõukoda
 • tervisedendus – MARO ülesandena moodustatud kohustuslik tervisenõukogu, koordineerib osakoormusega sihtasutuse rahvatervise koordinaator
 • turvalisus – MARO ülesandena moodustatud kohustuslik turvalisuse nõukogu, koordineerib osakoormusega sihtasutuse turvalisuse koordinaator
 • sport – koordineerib ja koostööd korraldab Järvamaa Spordiliit
 • turism – koordineerib sihtasutuse turismivõrgustiku koordinaator (DMO vahenditest)
 • ettevõtlus ja majandus – koordineerib sihtasutuse ettevõtluskeskkonna arendusjuht (PATEE vahenditest)
 • kodanikuühendused – koordineerib sihtasutuse vabaühenduste konsultant (KÜSKi vahenditest)
 • tervishoid – osaliselt koordineerib Järvamaa Haigla
 • keskkond – koordineerimine puudub (arengustrateegia raames kokkukutsutud nõukoda)
 • sotsiaalvaldkond – koordineerimine puudub (arengustrateegia raames kokkukutsutud nõukoda)
 • elamumajandus – koordineerimine puudub (arengustrateegia raames kokkukutsutud nõukoda)
 • ühendused – osaliselt koordineerib JÜTK