Juhtimistasandite vajadus

Maakonna arengu juhtimine peaks sarnanema arengu­strateegia koostamise struktuuriga. Sellisel juhul on tagatud strateegia järjepidevus ja seotus omanikega. See tähendab, et iga tegevus on otseselt seotud konkreetsete inimestega terviksüsteemis.