Koostöömudeli toimimine

  • kujundada innovatsiooniks sobilik kaasav ja koostööl põhinev juhtimine
  • tõsta kogukondade ja partnerite usaldust ja koostöötahet muutuste ellukutsumiseks rohujuure tasandil
  • luua sobiv keskkond ühiseks õppimiseks ja innovatsiooniprotsesside läbiviimiseks
  • tagada avalike teenuste kestlik ja inimkeskne osutamine, selleks vajalik sisuline ja korralduslik teenusdisain

Maakonna tasandi arendustegevustes ja innovatsiooniprotsessis osalemine peaks muutuma kõikidele arengustrateegia osapooltele tavapäraseks rutiiniks ja osaks põhiülesandest. See eeldab selgeid kokkuleppeid ja ülesandepüstitust. Maakonna juhtimismudel ei ole üksnes kokkulepe paberil, see tuleb ka teadvustada ja selleks sobiv keskkond luua.