SA Järvamaa hetkeseis ja tulevik

SA Järvamaad juhib omavalitsuste liidu määratud üheksaliikmeline nõukogu, igapäevaselt juhib üks juhatuse liige ja büroos töötab kokku üle kümne inimese, sealhulgas:

 • juhataja
 • ettevõtluskonsultant (EVTP)
 • vabaühenduste konsultant (KÜSKi tellimus + KOPi haldamine + KREDEX)
 • turismiinfokonsultant (EAS)
 • rahvatervise ja turvalisuse koordinaator (osakoormusega MARO)
 • turismi koostöövõrgustiku koordinaator (DMO, Viljandi)
 • kultuurikoordinaator (MARO)
 • raamatupidaja-finantsjuht
 • Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaatori juhataja
  (0,33, kaasrahastus Jõgeva ja Viljandi, paikneb Viljandis)
 • noorte ettevõtlikkuse koordinaator (PATEE lõpeb 08.2023)
 • ettevõtluskeskkonna arendusjuht (PATEE lõpeb 08.2023)
 • tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator (PATEE lõpeb 08.2023)

Kokku moodustub sihtasutuse eelarve kümnete erinevate rahastuste ridadest, millega kaasnevad otsesed ülesanded. Järvamaa omavalitsuste rahaline panus oli 2022. aastal alla 10% eelarvest ja läks peamiselt PATEE programmi omafinantseeringuks. Enamik töötajatest kuulub veel oma valdkonna üle-eestilisse võrgustikku, mida koordineerib ja rahastab võrgustiku partner. Sellele lisaks on enamik kaasatud arengustrateegia valdkondlike nõukodade eestvedamisse. Kuid see on ka maksimum, mida sellise ressursi juures maakondlikku arendustegevusse on võimalik panustada. Paljuski on  sihtasutus praegu pigem rakendusüksus tellijatele ja sihtfinantseerijatele, mitte niivõrd maakondliku arengu ja koostöö initsiaator.

Seega puudub praegu maakonna tasandil ressurss/võimekus, millega arengustrateegia strateegilisi eesmärke ja sihtasutusele omistatud ootusi täita.