Lisanduvad ootused maakondlikule koostöötasandile (SA Järvamaale)

Ootused, mis arengustrateegia koostamise juhtgrupp maakonna koostöötasandile esitas:

  • maakonna tervikliku arengu tagamiseks vajalik poliitiline koordinatsioon
  • maakonna arengu strateegiline juhtimine ja selle korraldamine/ koordineerimine omavalitsuste ja teiste arengustrateegia osaliste vahel, sh koostöö ja selle osaliste võimestamine
  • regionaalse koostöö- ja innovatsioonisüsteemi loomine ja selle kestlikkuse tagamine
  • maakonna esindamine ja huvikaitse, sh regionaalpoliitika osalemise ettevalmistus
  • valdkondlike koostöövõrgustike ja organite koordineerimine ning võimestamine
  • regionaaltoetuste programmeerimine ja projektide koostamine
  • JOList tulenevate ülesannete täitmine
  • maakonna mainekujunduse ja identiteediga tegelemine
  • omavalitsuste pakutavate avalike teenuste hindamine ja järelevalve