Turism

VISIOON

Loodus- ja kultuurihuvilistele tuntud Järvamaa on külalislahke, turvaline ja hästi ligipääsetav sihtkoht ning paeluv peatuspaik Kesk-Eestis.
Järvamaa turismi strateegiline vaade ja eesmärgid on kokku võetud Järvamaa turismi strateegilises tegevuskavas aastani 2030.

Maakondlikus arengustrateegias on üheks peamiseks ühiseks väärtuseks säästlik ja keskkonnasõbralik eluviis – see on ka turismis strateegiliste valikute tegemisel aluseks. Järvamaa on sihtkoht rohelise mõtteviisiga reisijale.

 • Loodus- ja kultuurihuvilistele tuntud: soovime kasvatada Järvamaa tuntust, lähtudes meie põ(hi)listest väärtustest ja tõstes esile sihtkoha eripära.
 • Külalislahke, turvaline: soovime, et iga külastaja tunneks end Järvamaal hästi.
 • Hästi ligipääsetav: Järvamaale peab olema lihtne tulla ja siin peaksid olema võrdsed võimalused erinevate vajadustega külastajatele.
 • Sihtkoht ja peatuspaik: Järvamaa on väärt reisisiht ja siin, keset Eestit, on põhjust peatuda ka mujale teel olles.

VAJADUSED

 • Mitmekesisemad turismiteenused
 • rohkem ja mitmekesisemaid ööbimisvõimalusi
 • teenuste kvaliteedi pidev areng
 • erivajadustega inimeste ligipääsetavuse parandamine
 • tihedam omavaheline koostöö
 • ühisturundus
 • taristu arenduste ja muudatustega kaasnevate võimaluste ärakasutamine
 • turismiobjektide füüsiline ja digitaalne nähtavus, sh viidastamine
 • koostöö reisikorraldajatega Eestis ja välisturgudel.

Turismiasjaliste nõukoda

 • Järvamaa turismi nõukoja liikmeteks on maakonna aktiivsemad turismiasjalised ja valdkonna eestvedajad.
 • Nõukoja eesmärgiks on sihtkoha arendamise, sh turundamise tulevik omavahel läbi rääkida, et olulised otsused ei sünniks kabinetivaikuses, vaid ühistes aruteludes.

ROLLIJAOTUS

 • Teenusepakkujad/turismiasjalised arendavad teenuseid, turundavad ja müüvad, võõrustavad külastajaid.
 • SA Järvamaa/Kesk-Eesti DMO koostöös LEADERi tegevusgruppidega turundab ja arendab sihtkohta tervikuna, nõustab ja edendab turismiasjaliste koostööd.
 • KOVid loovad infrastruktuuri, rahastavad sihtkoha arendust SA Järvamaa kaudu, toetavad ja/või algatavad konkreetseid ettevõtmisi ja piirkondlikke üritusi.

TULEMUSED

 • Järvamaa turismiasjalistel on väljakujunenud ühishuvid ja tegevused maakonna turismiteenuste ja vaatamisväärsuste atraktiivsuse tõstmiseks.
 • Toimiv turismiettevõtjate koostöömudel eraldi organisatsioon võib, aga ei pruugi olla – peamine, et koostöö toimib ja on tulemuslik.
 • Teave Järvamaa turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav ja ajakohane.
 • Turismitooted ja -teenused on kaasaegsed, konkurentsivõimelised ja kvaliteetsed.
 • Turismikorraldus on kestlik, loodust ja keskkonda võimalikult säästev. Kestliku turismi põhimõtete rakendamise tõenduseks on maakonna tasandil roheliste sihtkohtade võrgustikus osalemine, Green Key, EHE jms kvaliteedimärgised teenusepakkujatel.
 • Turismi arendustegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel, sh külastaja teekond, kestlikkus jne.