Ühendused

VÄÄRTUSED

Järva maakonna ühistranspordi arendamise peaülesanne on pikaajalise, stabiilse, kvaliteedinõuetele vastava, optimaalsete hindadega ja säästva arengu põhimõtteid järgiva ühistranspordi kindlustamine Järva maakonna ja ühiste liinivõrkudega haaratud naabermaakondade tarbijatele. Ühistranspordi õiguslik korraldamine, planeerimine ning arendamine toimub kehtivate seaduste, eelkõige ühistranspordiseaduse ja selle alusel kehtestatud õigus­aktide alusel.

ANALÜÜS

Maakonnaliine oli Järvamaal 2022. aasta lõpus 44 ja aasta läbisõit 1 597 000 liinikilomeetrit. Reisijate arv oli 2022. aastal maakonnaliinidel 499 463.

Arenguvajadused:

 1. Ühiste teenustaseme normide kehtestamine
  Tagab normidel põhineva teenusvajaduse maakonnas ning sellest lähtuva rahastamisvajaduse. Liine on vaja tihendada  maakonnakeskusest Paidest Tallinna ja Tartu suunal. Kolme lisaliini vajadus Türi-Paide suunal, et tagada ühilduvus rongiliiklusega. Paremaks teeninduseks vajalikud lisaliinid Paidest Koeru, Imavere, Väätsa, Tapa, Ardu ja Aegviidu suunal.
 2. Maakonnas on korrastatud bussioote­paviljonid ja peatuste platvormid
  Peatuste rajamine Tallinna-Tartu maanteele Mäo viaduktile Tallinna ja Tartu suunal kaugliinibussidele. Koostöös KOV-idega vajalik välja selgitada peatused, kus puuduvad peatuse platvormid ja osutusmärgid (bussipeatus), need välja ehitada ja paigaldada.
 3. Maakonnas on hästi korras hoitud teede­võrk
  Võimaluseks on maakonna asendist lähtuvalt hea ja mugava liikumisvõimaluse tagamine Eesti erinevates suundades ning Järvamaa piirkondade vahel.

Tugevusteks ühtselt koordineeritud stabiilne liinivõrk, kasutuse ja võimaluste pidev analüüs ning sellest lähtuvate muudatuste sisseviimine ja hea teabekorraldus.

TEGEVUSKAVA

 1. Bussiootepaviljonide rajamine Mäo viaduktile riigieelarvest ning maakonna piires ooteplatvormid ja osutusmärgid kohalike omavalitsuste eelarvetest.
 2. Teenindustaseme normidele vastav liinivõrk.
 3. Informatsiooni edastamiseks Mäo reisiterminalis teabeekraanide töökindluse tõstmine ja kodulehel infotehnoloogia kaasajastamine.

MÕÕDIKUD

 1. Optimaalne, kaasajastatud, nõudlusele vastav (reisijate rahulolu) liinivõrk.
 2. Teenindustaseme normidele vastav liinivõrk.

KOOSTÖÖVORM

Järvamaa ühistransporti finantseeritakse peamiselt riigieelarvest ja kohalike omavalitsuste liikmemaksust. Kohalikud omavalitsused toetavad õpilaste veoga seotud maakonnaliine.